Open Data Srbija je organizacija koja promoviše koncept otvorenih podataka, organizuje inovativne obrazovne programe koje se odnose na rad sa podacima, zagovara otvaranje javnih podataka i kreira svoja sopstvena digitalna rešenja na osnovu dostupnih podataka u otvorenom formatu.