Šta se desilo decembra 2007. godine i kakve to ima veze sa otvorenim podacima?

Šta se desilo decembra 2007. godine i kakve to ima veze sa otvorenim podacima?

Barak Obama je politički šampion otvorene uprave i otvorenih podataka. Kako to obično biva, stvari se ne dešavaju same od sebe već pioniri – pojedinci i organizacije, pripremaju teren, konceputalno, intelektualno i kroz zagovaranje, za politike koje slede.

Karl Malamud i Tim O’Rajli pozvali su decembra 2007. godine neke od tih pojedinaca u Sebastinopol u Kaliforniji sa namerom da razviju set principa javnih otvorenih podataka. Finansijsku pomoć organizaciji skupa pružili su Sunlight Fondacija, Google i Yahoo. Ovo je tekst o zaključcima sa tog susreta i principima koji su u narednim godinama postali deo zvanične politike Obamine administracije.

30 open data pionira pokušava da definiše javne otvorene podatke

Tog decembra, 30 internet entuzijasta i aktivista, boraca za slobodan internet i glasnih zagovornika transparentnosti i otvorene uprave, susrelo se kako bi definisalo principe “otvorenih javnih podataka”.

Neki od njih bili su:

Tim O’Reilly, popularizator termina “open source”, “web 2.0” i “uprava kao platforma”, izdavač (OReily Media) svega što ima veze sa računarima od 1978. godine. Tima možete da zapratite na fejsbuku, gde možete da pronđete prilično interesantan sadržaj.

Aaron Swartz, “dečak interneta”, ispred projekta “Open Libraries”, o čijem geniju i tragičnoj priči možete da pogledate film na youtube-u.

Tom Steinberg, Britanac, civic tech pionir, ispred jedne od prvih i možda najznačajnije civic tech organizacija na svetu – mySociety.

Lawrence Lessig, osnivač neprofitne organizacjije Creative Commons odgovorne za otvorene Creative Commons licence, profesor prava sa Harvarda i kandidat za predseničku nominaciju u okviru Demokratske partije na američkim predsedničkim izborima 2016. godine.

Joshua Tauberer, pokretač više civic tech projekata u Sjedinjenjim američkim državama.

Karl Malamud, osnivač prve internet radio stanice i osnivač neprofitne organizacije Public.Domain.Org.

Spisak svih učesnika, ali i agendu susreta, možete da pronađete ovde.

Ishod: Principi javnih otvorenih podataka (open government data principles)

Do kojih principa je grupa došla?

Podaci se smatraju otvorenim ukoliko su podaci objavljeni na način koji je u skladu sa sledećim principima:

1. Podaci su kompletni

Svi javni podaci su dostupni. Javni podaci su podaci koji ne krše pravo na privatnost ili sigurnosna ograničenja. Ovo znači da se objavljuju čitavi skupovi podataka, u celosti, iliti: “bulk data” pre API-ija.

2. Podaci su primarni

Podaci su kao prikuljeni na izvoru, uz najviši mogući stepen preciznosti, a ne u zbirnim ili modifikovanim oblicima.
Ukoliko ih bilo koji entitet u međuvremenu na bilo koji način prilagođava krajnjim korisniima, i dalje je neophodno objavljivati ih i u sirovom, izvornom obliku.

3. Podaci su blagovremeni

Podaci se stavljaju na raspolaganje što je moguće pre i brže, kako bi se očuvala i prenela njihova vrednost.

4. Podaci su pristupačni

Podaci su dostupni najširem krugu korisnika za najširi spektar namene. Podaci moraju da budu dostupni na internetu kako bi svi mogli da ih koriste na najrazličitije načine. Ovo podrazumeva i način na koji se podaci pripremaju i objavljuju, što znači i poštovanje određenih standarda, protokola i brigu o formatima u cilju njihove upotrebljivosti.

5. Podaci su mašinski obradivi

Podaci su razumno struktuirani da bi automaska obrada bila moguća. Ovo je važno zbog njihove upotrebljivosti i kasnijeg korišćenja.

6. Podaci su nediskriminatorni

Podaci dostupni svakome, bez zahteva za registracijom.
Anoniman pristup javnim podacima mora da bude dozvoljen.

7. Podaci su u formatu koji “nije zaštićen”

Podaci su dostupni u formatu nad kojim niko nema eksluzivnu kontrolu. “Vlasniči formati” dodaju nepotrebne restrikcije tome ko može da koristi podatke, kako se mogu koristiti i deliti i da li će biti korišćeni u budućnosti.

8. Podaci nisu licencirani

Podaci nisu predmet autorskih prava i ostalih legalnih restrikcija.

PS.

Ovo je youtube video u kom Lesing ukratko sumira zaključke i smisao skupa, snimljen 2007. godine, na licu mesta.

Autor – Filip Milenković

Ostavite komentar